Heb je al een co-founders contract voor je startup?

Een co-founders contract is een juridisch contract dat de oprichters van een startup aangaan. Het kan alles omvatten, van wie erbij betrokken is tot hoeveel ze hebben bijgedragen aan wat er gebeurt als iemand vertrekt. Het is een juridisch bindend contract.

Heb je al een co-founders contract voor je startup?

Met alle dingen die komen kijken bij het lanceren van een startup, kan het verleidelijk zijn om te vergeten je co-founders contract op te stellen. Je komt wel goed, toch? Jullie zijn allemaal maatjes. Je vertrouwt elkaar. Jullie doen dit samen!

En hoewel dat allemaal zeker waar is, moet je nog steeds een co-founders contract opstellen. Een co-founders contract is er, net als alle andere contracten, om je niet alleen te helpen bij het navigeren door jouw dagelijkse activiteiten, maar ook om je te hulp te schieten als de zaken niet gaan zoals gepland. Sla deze stap niet over, founders!

Wil je een co-founders contract template ontvangen, met alle punten die we hieronder behandeld worden?

Download het contract, in het Nederlands en/of Engels.

Man thumbs up behind laptop with coffee

Wat is een co-founders contract?

Een co-founders contract zijn juridische afspraken die de founders van een startup aangaan met elkaar. Het kan alles omvatten, van wie erbij betrokken is tot hoeveel ze hebben bijgedragen aan wat er gebeurt als iemand vertrekt. Het is een juridisch bindend contract en zou aan het begin van de levenscyclus van het bedrijf moeten worden opgesteld om alles op tafel te krijgen voordat een groep mede-oprichters bij elkaar springt.

Namen van oprichters en bedrijf

Deze is vrijwel niet onderhandelbaar. Zet in de eerste plaats de namen van alle betrokkenen op papier. Zorg er ook voor dat de naam van jullie startup daarin staat, zelfs als deze later kan veranderen. Het belang van de naam van een startup is moeilijk te overschatten - daarom kan het benoemen van een bedrijf zo schrijnend aanvoelen. Een geweldige naam kan je bedrijf naar een hoger niveau tillen, maar een vreselijke naam kan je doen zinken voordat je er zelfs maar aan begon. Dus hoe vind je een geweldige bedrijfsnaam?

Eigendomsstructuur

Hier bepaal je welk percentage van het bedrijf elk lid - dus jij en jouw co-founders - bezit. Dit aantal kan veranderen naarmate mensen toetreden en het bedrijf verlaten. Als jullie bedrijf een LLC is, moeten jullie ook uitzoeken welk percentage van het managementbelang elk lid bezit. Dat betekent dat je moet bepalen of elk persoon alleen maar eigenaar is in economische zin of dat hij ook een actieve rol speelt in het management.

Wil je een co-founders contract template ontvangen?

Download het contract, in het Nederlands en/of Engels.

Het project

Het project is gewoon een andere manier om "jouw startup" te zeggen. In dit gedeelte wil je een of twee zinnen opnemen die beschrijven wat je doet. Het moet een breed overzicht bevatten van wat je doet, evenals enkele details die specifiek zijn voor je startup. Beschouw het brede gedeelte als je elevator pitch en de details als wat je zou zeggen tegen een "mede-nerd" die om meer details vraagt ​​over wat je aan het maken bent.

Startkapitaal en aanvullende bijdragen

Elke oprichter van uw startup heeft iets bijgedragen om oprichter te worden. Die bijdrage kan contant geld, eigendom, verleende diensten, een orderbriefje of een combinatie van het bovenstaande of zelfs een belofte van een van het bovenstaande zijn.

Als een van je co-founders iets anders dan contant geld bijdraagt, moet je allemaal de geldwaarde van dat ding uitzoeken en het hier noteren. Je moet ook uitzoeken of leden kapitaal zullen blijven bijdragen gedurende de hele levensduur van het bedrijf of alleen tegen die initiële investering.

Uitgaven en budget

In dit gedeelte schrijf je niet zozeer jouw uitgaven en budget op - je kent ze op dit moment misschien niet eens - als wel hoe je het budget en de uitgaven in de toekomst aanpakt. Heeft bijvoorbeeld één persoon de leiding over het budget of kan het worden goedgekeurd door een aangewezen persoon? Hoe zit het met de vergoeding van onkosten die oprichters uit eigen zak betalen? Hoe moeten oprichters een vergoeding aanvragen? Dat moet hier allemaal worden beschreven.

Belastingen

Belastingzaken zijn lastig - en we raden je aan een belastingprofessional in te huren om je te helpen bij het opstellen van dit deel van jouw co-founders contract. Wat je hier schrijft, zal zo specifiek zijn voor jouw bedrijf en de bedrijfsstructuur, dus probeer het alsjeblieft niet alleen uit te breiden of het van een template te kopiëren. Dit is een van die keren dat het een goede zet is om een ​​deel van je start kapitaal te investeren.

Rollen en verantwoordelijkheden

Dit is een ander punt waarvan je denkt dat je het hebt afgehandeld met een mondelinge overeenkomst - of zelfs een onuitgesproken begrip van waar iedereen goed in is - maar trap niet in die val.

"Ik begon een bedrijf met vier oprichters en we hebben geen rollen gedefinieerd", schrijft Jason Lengstrof, expert op het gebied van remote werken. “Wat uiteindelijk gebeurde, is dat één persoon niets deed dat niet interessant voor hen was, één persoon een aantal taken begon en ze half af had voor iemand anders om te doen, en één persoon was alleen in staat om het proces af te handelen. -gebaseerd werk, waarbij de vierde persoon (ik) al het andere afhandelde (en de processen opschreef). Het wekte wrok en maakte het erg moeilijk om de rollen in de toekomst aan te passen, omdat was vastgesteld dat ik alles kon doen en daarom werd ik het laatste punt van verantwoordelijkheid, zelfs als we later nieuwe rollen hadden gedefinieerd. Onze enige uitweg was om het bedrijf te verkopen."

In plaats van het zover te laten komen, moet je in jouw co-founders contract duidelijk maken wie waarvoor verantwoordelijk is. Door de rol en verantwoordelijkheden van elke oprichter op te schrijven, zorg je er niet alleen voor dat het geld stopt met wie het zou moeten stoppen, maar ook dat jij en je mede-oprichters elkaars werk opnieuw doen. Omdat dat soort inefficiëntie kan leiden tot de ondergang van een startup.

Management- en juridische besluitvormings-, bedrijfs- en goedkeuringsrechten

Wie mag stemmen over de bedrijfsbeslissingen? Wie mag dat niet? Op welke onderdelen kunnen ze stemmen? Sommige startups geven stemrecht op basis van de procentuele belangen van een lid, maar anderen kiezen ervoor om beperkte stemrechten te geven aan bepaalde groepen. Je kunt ook vetorechten geven, maar geen stemrecht; supermeerderheid stemmen; of zelfs managementrechten maar geen stemrechten.

Eigen vermogen en aandelen

Op het moment dat je je verdiept in het uitzoeken van vermogenscompensatie voor startups, wordt je van alle kanten geslagen met een hoop woorden die je in het verleden misschien hebt gehoord. Maar laten we eerlijk zijn: je hebt absoluut geen actieve, praktische kennis van hen. Eén alinea in een verklarende blogpost en je ogen kruisen elkaar al, je vingers jeuken naar het Facebook-tabblad in je browser, want alles wat je wilt is je hersens leegmaken met een hersenloze scroll door de nieuwsfeed.

Hoe verdeel je de aandelen van een Startup?
Het verdelen van de aandelen onder de oprichters is een van de eerste moeilijke beslissingen die een startend team zal moeten nemen.

Salaris en compensatie

Hoe weet je hoe je jezelf en jouw co-founders eerlijk kunt compenseren? Dit is een erg lastige vraag en kan, net als veel andere zaken die met geld te maken hebben, echt storend werken. Sommige founders kiezen ervoor om in het begin helemaal geen salaris te nemen, terwijl anderen die stap niet kunnen maken en toch blijven leven.

Elke startup is anders, en elke oprichter heeft een andere relatie met elke investeerder, dus er is geen echte one-size-fits-all aanpak. Er is een goed vergoedingsbeleid voor startende oprichters, maar ook een slecht beleid, en een aantal beleidsmaatregelen die een start-up ronduit doden.

Intellectual Property (IP) -opdracht

Intellectual Property (IP) is alles wat nodig is om jouw startup uniek te maken. Dus het allereerste dat je moet doen, is bepalen wat jouw intellectuele eigendom is.

Wat onderscheidt jou van de concurrenten? Wat produceert jouw startup in eigen beheer? Het IP-adres van jouw startup kan blogposts, ontwerpen, app-ideeën, ideeën in het algemeen of iets heel specifieks zijn voor wat je allemaal doet. Over het algemeen wordt alles wat tijdens werkuren wordt gemaakt, beschouwd als bedrijfs-IP. Sommige bedrijven kiezen ervoor om alles dat is gemaakt met werkeigendom - zoals een werktelefoon of laptop - ook bedrijfs-IP te maken. Het is aan jou om te beslissen of je voor die meer harde aanpak wilt gaan.

Je moet ook aangeven wanneer en hoe jij en jouw mede-oprichters het goed zouden vinden als intellectueel eigendom wordt verkocht. Wie neemt die beslissing? Is het een meerderheid van stemmen? Tot aan de CEO? Een unanieme stem? En als die IP wordt verkocht, wie krijgt dan het geld? Zorg ervoor dat je al deze factoren in deze sectie beschrijft.

Het laatste waar je aan moet denken is niet zo leuk, maar het is wel belangrijk. En dat is een concurrentiebeding of vertrouwelijkheidsclausule. Deze documenten zorgen ervoor dat jij en jouw mede-oprichters niet de deur uit kunnen gaan om jouw concurrenten te raadplegen - of zelfs een concurrent kunnen worden. Het is waarschijnlijk niet iets waar je aan wilt denken in het begin van een startup, maar het is de moeite waard om een ​​plan te maken, voor het geval dat.

Verwijdering of vertrek van oprichters

Als een lid van jouw bedrijf overlijdt, arbeidsongeschikt wordt, failliet gaat of wordt ontslagen - wat gaat je doen? Deze sectie geeft de overige leden de mogelijkheid om de belangen van dat lid uit te kopen. Als je besluit om uitkooprechten op te nemen, zorg er dan voor dat je beschrijft hoe een uitkoop zou plaatsvinden, de uitkoopprijs en de uitbetalingsvoorwaarden.

Als je vastzit aan de uitkoopprijs omdat je bedrijf nog jong is, overweeg dan om nu een prijs vast te stellen of een voorziening te schrijven; de prijs zal worden gebaseerd op de reële marktwaarde op het moment van de uitkoop. Laat dat aantal vervolgens bepalen door een onpartijdige externe taxateur.

Co-founder - Founder.nl
Alles over Co-founders lees je op Founder.nl

Ontbinding- en opzeggingsclausules

Niemand denkt graag in het begin aan het einde, maar het is het beste voor alle betrokkenen als je dat wel doet. Geef aan welke omstandigheden of gebeurtenissen zouden leiden tot de ontbinding van jouw bedrijf. Je moet ook de afwikkelingsprocedures en watervalverdelingen van de activa van jouw bedrijf omschrijven als je bedrijf wordt ontbonden.

Geschillenbeslechting

Wat ga je doen als er over iets in deze overeenkomst een geschil ontstaat? In dit gedeelte beschrijf je die procedure. Veel oprichters van startups kiezen ervoor om te eisen dat elk geschil met de co-founders contract wordt beslecht met bindende arbitrage, maar het is aan jou en je mede-oprichters om te beslissen wat je wilt doen.

Wil je een co-founders contract template ontvangen, met alle punten die we hierboven behandeld hebben?

Download het contract, in het Nederlands en/of Engels.