Ik moet mensen aannemen voor mijn agency, hoe doe ik dat?

Nu duidelijk is dat je mensen moet aannemen, is het ook nog even nodig om stil te staan bij hoe je mensen gaat aannemen. Het lijkt misschien vanzelfsprekend om gewoon ‘iemand in dienst te nemen’, maar tegenwoordig zijn er meerdere opties het overwegen waard.

Ik moet mensen aannemen voor mijn agency, hoe doe ik dat?

Nu duidelijk is dat je mensen moet aannemen, is het ook nog even nodig om stil te staan bij hoe je mensen gaat aannemen. Het lijkt misschien vanzelfsprekend om gewoon ‘iemand in dienst te nemen’, maar tegenwoordig zijn er meerdere opties het overwegen waard. In de basis gaat het daarbij om 2 hoofdopties waar momenteel bij een agency voor wordt gekozen:

Download het eBook over hoe jij een agency kunt starten hier.

Freelancer

Een freelancer is iemand die je voor losse werkzaamheden inhuurt om jou verder te helpen. Dit is bijvoorbeeld een erg handige manier op het moment dat je tijdelijk wat meer drukte ervaart dan gepland. Aangezien je deze relatief makkelijk kunt ‘inhuren’, is dit in een agency vaak een voor de hand liggende optie. Daarnaast zijn ook de volgende voordelen van toepassing:

 • Een frisse kijk op de agency: Een freelancer is als het ware een buitenstaander die je tijdelijk binnenhaalt. Deze heeft verder nog geen idee van hoe alles er aan toegaat binnen jouw agency. Daardoor heeft de freelancer dus een frisse blik. Hij of zij kijkt wellicht op een andere manier naar het optimaal uitvoeren van een opdracht. Hierdoor leer je zelf weer wat nieuws en kom je wellicht tot bepaalde inzichten. Iemand die in loondienst zit, gaat op een gegeven moment denken aan de hand van de mentaliteit binnen de agency.
 • Ervaringsdeskundige: Daarnaast heeft een freelancer eigenlijk altijd al veel verschillende opdrachten voor andere opdrachtgevers uitgevoerd. Hierdoor heeft deze persoon in de loop der jaren een enorm veelzijdige kennis opgebouwd. De kans is groot dat dit de kwaliteit van het werk dat geleverd gaat worden alleen maar ten goede komt. Ervaring is een van de belangrijkste drijfveren van kwaliteit. En daar zit het bij een freelancer altijd wel goed mee. Je hebt nochtans zelf in de hand met welke freelancer je in zee gaat.
 • Flexibel inzetbaar: Daar komt nog bij dat een freelancer ook flexibel inzetbaar is. Zoals al even kort aangegeven ben je daarmee in staat om handig in te spelen op drukkere periodes. Maar ook ter overbrugging bij het inhuren van iemand in loondienst is het een geweldig middel om in te zetten. Het hele proces rondom het inhuren van een freelancer is over het algemeen zeer kort. Deze flexibele houding is goud waard op het moment dat je het zo druk hebt dat je echt even extra hulp nodig hebt.
 • Lage kosten: Een laatste punt is dat de kosten van een freelancer vanzelfsprekend een stuk lager liggen. Iemand in loondienst moet je elke maand weer betalen, terwijl je met een freelancer een bepaald bedrag per opdracht afspreekt. Je hoeft hier bovenop niet allerlei extra kosten te maken, zoals sociale lasten of het inrichten van een kantoorplek.

Om je echter echt te voorzien van een totaalplaatje, is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de nadelen van een freelancer inhuren. Te denken valt dan juist weer aan:

 • Weinig interactie mogelijk: In veel gevallen voert een freelancer zijn of haar werk niet op locatie uit. Dit betekent dus ook dat het niet altijd even makkelijk is om overleg plaats te laten vinden. Er is digitaal natuurlijk wel een hoop mogelijk, maar het is toch anders wanneer je samen grondig naar bepaald werk kijkt. Iemand die je niet kent, denkt misschien op een hele andere manier over het invullen van de opdracht. In potentie leidt dit gebrek aan communicatie tot vertraging van een gewenst eindresultaat.
 • Minder gemotiveerd: Een freelancer staat in principe los van de agency. Na het uitvoeren van een of meerdere opdrachten is er een kans dat hij of zij nooit meer met je hoeft samen te werken. Bovendien voert een freelancer vaak verschillende opdrachten tegelijk uit voor verschillende opdrachtgevers. Er is dus minder sprake van belang bij het groeien van jouw agency. Een freelancer is niet tot op het bot gemotiveerd om de klant 100% tevreden te maken over het geleverde werk. Er is een grote kans dat iemand in loondienst dit teamgevoel wel als zodanig ervaart.

Werknemer in loondienst

Een tweede optie is een werknemer in loondienst nemen. Naast de optie van freelancer een logische tweede mogelijkheid, die zelf weer met een aantal voor- en nadelen komt. Laten we allereest weer kijken naar de voordelen van een werknemer in loondienst nemen:

 • Sterke groeimogelijkheden: Het grootste voordeel van het inhuren van een werknemer in loondienst is dat je je agency hiermee sterke groeimogelijkheden verschaft. Er zijn namelijk simpelweg meer handen die werk kunnen uitvoeren. Iemand die in vaste loondienst is, is voor een groot aantal uren per week beschikbaar. En je weet zeker dat dit elke week weer het geval is. Door de verbondenheid met jouw agency kun je met zekerheid meer opdrachten aannemen om uit te voeren.
 • Klanten beter bedienen: Daarnaast is het voordeel van een of meerdere werknemers in loondienst dat je de klanten beter kan bedienen. Denk er bijvoorbeeld aan wanneer ze het even over de opdracht willen hebben. Of wanneer ze vragen hebben over aanpassingen of nieuwe opdrachten. Een freelancer staat niet direct in verband met de klant. Deze is niet in staat om zelf beslissingen te maken voor de agency. Een werknemer in loondienst wel, mits je deze daar natuurlijk voldoende voor vertrouwt.
 • Groter takenpakket: Daar komt nog bij dat een werknemer in loondienst een groter takenpakket heeft. Een freelancer huur je altijd in vanwege één specifieke dienst die hij of zij op een specialistische manier verleent. Een werknemer in loondienst kun je op elk moment een grote verscheidenheid aan verschillende opdrachten laten doen. In potentie hoeft dit ook niet altijd klantgericht te zijn. Soms kan het ook gaan om het trainen van bijvoorbeeld een nieuwe werknemer. Of het onderzoeken van manieren om de online vindbaarheid te verbeteren. Om maar een voorbeeld te noemen.

Download het eBook over hoe jij een agency kunt starten hier.

Echter zijn ook aan deze vorm van personeel aannemen natuurlijk bepaalde nadelen verbonden. Anders zou iedereen hier namelijk wel voor kiezen. De volgende nadelen komen om de hoek kijken bij het aannemen van personeel in loondienst:

 • Kost meer geld: Over het algemeen kost het meer geld om iemand in vaste dienst te nemen dan om een freelancer in te huren. Zeker wanneer je naar de lange termijn kijkt. Je moet er dus wel zeker van zijn dat je zo’n vaste kracht permanent nodig gaat hebben. Het is namelijk niet de bedoeling dat je bij een daling van de omzet ineens in de financiële problemen komt. In dat geval zou een freelancer namelijk een veel betere optie zijn.
 • Je moet personeel leidinggeven: Een ander punt is dat personeel wel leiding nodig heeft. Je kunt niet verwachten dat vast personeel altijd maar zelf weet wat het moet gaan doen. Een goede communicatie staat hierbij aan de basis van een optimaal functionerende agency. Een freelancer geef je per opdracht gewoon een specifiek takenpakket. Van personeel in dienst moet je echter elke dag weer zeker zijn dat ze doen wat ze moeten doen.

Wanneer het moment dus daar is dat je niet al het werk meer alleen kunt doen, wordt het tijd om uitbreidingsopties tegen elkaar af te wegen. Loop altijd de voor- en nadelen van het inhuren van een freelancer of personeel in vaste dienst na. Het kan voor iedere agency namelijk anders zijn welke optie het beste is. Het belangrijkste punt daarin is vaak de flexibiliteit qua kosten. Zeker in de beginfases van een agency wil je niet te snel iemand in vaste dienst nemen wanneer het werk tijdelijk toeneemt.